สถานีวิทยุ BBC World Service เป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศที่ BBC. เป็นสถานีกระจายเสียงภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของพื้นที่ต้อนรับ การเลือกภาษา และการเข้าถึงผู้ชม. ฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

ภาษา: English.

รูปแบบรายการ: ข่าว / News, สนทนา / Talk.

วันที่ก่อตั้ง: 19 ธันวาคม 2475


คลื่น

  • กรุงเทพมหานคร วิทยุ ออนไลน์

ข้อมูลติดต่อสถานีวิทยุ

ความคิดเห็น