สถานีวิทยุในประเภท เพลงลูกทุ่ง

ชื่อ
คลื่น จังหวัด
ลูกทุ่งมหานคร FM 95 ลูกทุ่งมหานคร FM 95
กรุงเทพมหานคร
ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
กรุงเทพมหานคร
Goodtime Radio Goodtime Radio
กรุงเทพมหานคร
บ้านใหม่ เรดิโอ FM 93.50 MHz บ้านใหม่ เรดิโอ FM 93.50 MHz
หาดใหญ่
ลูกทุ่งรักไทย FM 90 ลูกทุ่งรักไทย FM 90
กรุงเทพมหานคร
96.5 FM Thinking Radio 96.5 FM Thinking Radio
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio เชียงราย MCOT Radio เชียงราย
เชียงราย
MCOT Radio เชียงใหม่ MCOT Radio เชียงใหม่
เชียงใหม่
FM97 BlueWave FM97 BlueWave
เชียงราย
บุญมา เรดิโอ บุญมา เรดิโอ
NBT Radio Thailand 105 FM NBT Radio Thailand 105 FM
กรุงเทพมหานคร
FM91 สวพ FM91 สวพ
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio ลำปาง MCOT Radio ลำปาง
ลำปาง
MCOT Radio นครศรีธรรมราช MCOT Radio นครศรีธรรมราช
I AM Radio 89 FM I AM Radio 89 FM
ลพบุรี
Request Radio สถานีลูกทุ่ง Request Radio สถานีลูกทุ่ง
กรุงเทพมหานคร
YES Radio thai Family YES Radio thai Family
กรุงเทพมหานคร
104 GREEN FM 104 GREEN FM
เลย
Eingdoi Radio สถานีเพลงลูกกรุง Eingdoi Radio สถานีเพลงลูกกรุง
กรุงเทพมหานคร
Chiang Mai Radio 93.75 FM Chiang Mai Radio 93.75 FM
เชียงใหม่
MCOT Radio น่าน MCOT Radio น่าน
Smile Looktung Smile Looktung
เชียงใหม่
MCOT Radio บุรีรัมย์ MCOT Radio บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
MCOT Radio ยะลา MCOT Radio ยะลา
ยะลา
MCOT Radio สิงห์บุรี MCOT Radio สิงห์บุรี
Eingdoi Radio สถานีเพลงลูกทุ่ง Eingdoi Radio สถานีเพลงลูกทุ่ง
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio สกลนคร MCOT Radio สกลนคร
Anurak Radio คลื่นเพื่อการอนุรักษ์ Anurak Radio คลื่นเพื่อการอนุรักษ์
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio สุราษฎร์ธานี MCOT Radio สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
MCOT Radio ระยอง MCOT Radio ระยอง
ระยอง
FM102 คลื่นคนทำงาน FM102 คลื่นคนทำงาน
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio ประจวบคีรีขันธ์ MCOT Radio ประจวบคีรีขันธ์
MCOT Radio สงขลา MCOT Radio สงขลา
สงขลา
สถานีเพลงใต้ รักษ์ปักษ์ใต้ดอทคอม สถานีเพลงใต้ รักษ์ปักษ์ใต้ดอทคอม
สุราษฎร์ธานี
MCOT Radio ภูเก็ต MCOT Radio ภูเก็ต
ภูเก็ต
MCOT Radio พัทลุง MCOT Radio พัทลุง
98 อิสาน เอฟเอ็ม 98 อิสาน เอฟเอ็ม
MCOT Radio ศรีสะเกษ MCOT Radio ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
Live FM 104.25 Live FM 104.25
เชียงใหม่
MCOT Radio อุบลราชธานี MCOT Radio อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
Surat City Radio 102.75 Surat City Radio 102.75
สุราษฎร์ธานี
MCOT Radio พิษณุโลก MCOT Radio พิษณุโลก
AM 999 KHz AM 999 KHz
กรุงเทพมหานคร
Yesterday 106.5 Yesterday 106.5
ภูเก็ต
ไทยลานนาเรดิโอ ลูกทุ่งหมอลำ กันตรึม ไทยลานนาเรดิโอ ลูกทุ่งหมอลำ กันตรึม
กรุงเทพมหานคร
MetroRadio 90.5 MetroRadio 90.5
ขอนแก่น
Modern 9875 FM Dontree Season Modern 9875 FM Dontree Season
เชียงใหม่
WOW RADIO ONLINE เพลงลูกทุ่ง WOW RADIO ONLINE เพลงลูกทุ่ง
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio แพร่ MCOT Radio แพร่
แพร่
BP Radio BP Radio
เชียงใหม่
MCOT Radio ชุมพร MCOT Radio ชุมพร
ชุมพร
MCOT Radio ตรัง MCOT Radio ตรัง
คนพิจิตร เอฟเอ็ม ราชรถ 98.0 คนพิจิตร เอฟเอ็ม ราชรถ 98.0
MJU Radio MJU Radio
เชียงใหม่
MCOT Radio กาฬสินธุ์ MCOT Radio กาฬสินธุ์
MCOT Radio หลังสวน MCOT Radio หลังสวน
ชุมพร
สถานีวิทยุ จส.2 สุราษฎร์ธานี AM 1503 สถานีวิทยุ จส.2 สุราษฎร์ธานี AM 1503
สุราษฎร์ธานี
จทล ลพบุรี FM 98.75 จทล ลพบุรี FM 98.75
ลพบุรี
MCOT Radio อุตรดิตถ์ MCOT Radio อุตรดิตถ์
MCOT Radio ระนอง MCOT Radio ระนอง
MCOT Radio จันทบุรี MCOT Radio จันทบุรี
Musichitz Station เพลงลูกทุ่ง Musichitz Station เพลงลูกทุ่ง
สงขลา
MCOT Radio ตาก MCOT Radio ตาก
MCOT Radio สุโขทัย MCOT Radio สุโขทัย
Smart Radio Rayong 105.25 Smart Radio Rayong 105.25
ระยอง
MCOT Radio ปัตตานี MCOT Radio ปัตตานี
FM 97.25 Techno Radio FM 97.25 Techno Radio
เชียงใหม่
FM88 Nongkhai Radio FM88 Nongkhai Radio
หนองคาย
MCOT Radio นครราชสีมา MCOT Radio นครราชสีมา
สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 กรุงเทพฯ สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
Smart Radio Phuket 107.25 Smart Radio Phuket 107.25
ภูเก็ต
NBT Radio Thailand 97 FM NBT Radio Thailand 97 FM
กรุงเทพมหานคร
Pongpan Radio Pongpan Radio
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio แม่ฮ่องสอน MCOT Radio แม่ฮ่องสอน
FM100CMU FM100CMU
เชียงใหม่
สถานีวิทยุ จส.5 ชัยภูมิ AM 567 สถานีวิทยุ จส.5 ชัยภูมิ AM 567
Smart Radio Phrae 106.0 Smart Radio Phrae 106.0
แพร่
สถานีวิทยุ จส.3 ร้อยเอ็ด AM 1251 สถานีวิทยุ จส.3 ร้อยเอ็ด AM 1251
MCOT Radio เลย MCOT Radio เลย
เลย
JS Signal Radio Network JS Signal Radio Network
กรุงเทพมหานคร
Radio Chiangmai 93.25 FM Radio Chiangmai 93.25 FM
เชียงใหม่
MCOT Radio ตราด MCOT Radio ตราด
MCOT Radio กระบี่ MCOT Radio กระบี่
กระบี่
MCOT Radio ชลบุรี MCOT Radio ชลบุรี
ชลบุรี
MCOT Radio หนองคาย MCOT Radio หนองคาย
หนองคาย
Mazz Radio Mazz Radio
ภูเก็ต
หัวหินมิวสิคเรดิโอ หัวหินมิวสิคเรดิโอ
กรุงเทพมหานคร
Myfamily Radio Myfamily Radio
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio พิจิตร MCOT Radio พิจิตร
สถานีวิทยุ จส.4 AM 1404 KHz สถานีวิทยุ จส.4 AM 1404 KHz
ยโสธร
ClickFM 99.25 ClickFM 99.25
นนทบุรี
Thai Music Thai Music
กรุงเทพมหานคร
NBT Radio Thailand 819 AM NBT Radio Thailand 819 AM
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio กาญจนบุรี MCOT Radio กาญจนบุรี
Smart Radio Yasothon Smart Radio Yasothon
ยโสธร
PPP Radio 97.2 FM PPP Radio 97.2 FM
นนทบุรี
ล้านนาเรดิโอ เพลงลูกทุ่ง ล้านนาเรดิโอ เพลงลูกทุ่ง
กรุงเทพมหานคร
PloyRadio PloyRadio
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio นครพนม MCOT Radio นครพนม
TU Radio 981 TU Radio 981
Magic Radio FM 102.75 Magic Radio FM 102.75
Tonkla Radio สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ Tonkla Radio สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ
จส.6 AM 1458 KHz จส.6 AM 1458 KHz
ศรีสะเกษ
NBT Radio Thailand Education NBT Radio Thailand Education
กรุงเทพมหานคร
NakaraRadio NakaraRadio
iBestRadio iBestRadio
สถานีวิทยุแสงแก้วเรดิโอ สถานีวิทยุแสงแก้วเรดิโอ
หนองคาย
FM 101.0 Tourist Radio Krabi FM 101.0 Tourist Radio Krabi
กระบี่
KonsurinRadio KonsurinRadio
Maejo Phrae Radio Maejo Phrae Radio
แพร่
MCOT Radio สตูล MCOT Radio สตูล
Northeast Enjoy Music Northeast Enjoy Music
กรุงเทพมหานคร
Sukson Radio Luktung Sukson Radio Luktung
Good 95.5 Good 95.5
หาดใหญ่
เอโค่เอฟเอ็ม 96.50 เอโค่เอฟเอ็ม 96.50
เอโค่เอฟเอ็ม 103.25 เอโค่เอฟเอ็ม 103.25
ชุมพร
อิสร๊อพเรดิโอ อิสร๊อพเรดิโอ
ยะลา
เอโค่เอฟเอ็ม 97.25 เอโค่เอฟเอ็ม 97.25
YRU Radio YRU Radio
ยะลา
แฮปปี้ เรดิโอ กระบี่ FM 100.50 แฮปปี้ เรดิโอ กระบี่ FM 100.50
กระบี่
สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50
นนทบุรี
ชาวทุ่งเรดิโอเน็ตเวิร์ก ชาวทุ่งเรดิโอเน็ตเวิร์ก
นนทบุรี
ลูกทุ่งยโสธร ลูกทุ่งยโสธร
ยโสธร
วันเลิฟเรดิโอ วันเลิฟเรดิโอ
ยโสธร
หลังสวนซิตี้เรดิโอ หลังสวนซิตี้เรดิโอ
ชุมพร
Together Radio Together Radio

ยินดีต้อนรับสู่ Radio Thailand.
ในหน้านี้เราได้รวบรวมสถานีวิทยุในประเทศไทยพร้อมเพลงในประเภท เพลงลูกทุ่ง. บนเว็บไซต์ของเราคุณสามารถฟังเพลงได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกฟรีและไม่ต้องลงทะเบียน. หากสถานีวิทยุมีแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายของสถานีวิทยุ. ฟังเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง