สถานีวิทยุ ในประเภท Jazz

ชื่อ
คลื่น จังหวัด
101 Smooth Jazz Radio 101 Smooth Jazz Radio
NBT Radio Thailand 88 FM NBT Radio Thailand 88 FM
กรุงเทพมหานคร
RadioBTR RadioBTR
พัทยา
88.5 Cake Radio 88.5 Cake Radio
อุบลราชธานี