สถานีวิทยุ ในประเภท Retro

ชื่อ
คลื่น จังหวัด
Top Radio 93.5 FM Top Radio 93.5 FM
กรุงเทพมหานคร
Surf 102.5 FM Surf 102.5 FM
หัวหิน
สวพ. FM 91 สวพ. FM 91
กรุงเทพมหานคร
Chili Classics Thailand Chili Classics Thailand
เชียงใหม่
Capitol FM Capitol FM
กรุงเทพมหานคร
ClickFM 99.25 ClickFM 99.25
นนทบุรี
FM 97.25 Techno Radio FM 97.25 Techno Radio
เชียงใหม่
FM100CMU FM100CMU
เชียงใหม่
YES Radio thai Family YES Radio thai Family
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio สุราษฎร์ธานี MCOT Radio สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
Radio Chiangmai 93.25 FM Radio Chiangmai 93.25 FM
เชียงใหม่
FM102 คลื่นคนทำงาน FM102 คลื่นคนทำงาน
กรุงเทพมหานคร
จทล FM 98.75 จทล FM 98.75
ลพบุรี
สถานีวิทยุ จส.2 สุราษฎร์ธานี AM 1503 สถานีวิทยุ จส.2 สุราษฎร์ธานี AM 1503
สุราษฎร์ธานี
สถานีวิทยุ จส.3 ร้อยเอ็ด AM 1251 สถานีวิทยุ จส.3 ร้อยเอ็ด AM 1251
ร้อยเอ็ด
สถานีวิทยุ จส.4 ยโสธร AM 1404 สถานีวิทยุ จส.4 ยโสธร AM 1404
ยโสธร
JS Signal Radio Network JS Signal Radio Network
กรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุ จส.5 ชัยภูมิ AM 567 สถานีวิทยุ จส.5 ชัยภูมิ AM 567
ชัยภูมิ
MCOT Radio น่าน MCOT Radio น่าน
น่าน
MCOT Radio ลำปาง MCOT Radio ลำปาง
ลำปาง
MCOT Radio กาฬสินธุ์ MCOT Radio กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
MCOT Radio มหาสารคาม MCOT Radio มหาสารคาม
มหาสารคาม
MCOT Radio ร้อยเอ็ด MCOT Radio ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
MCOT Radio สุรินทร์ MCOT Radio สุรินทร์
สุรินทร์
MCOT Radio เลย MCOT Radio เลย
เลย
NakaraRadio NakaraRadio
อุดรธานี
Alpha Radio FM 99.5 Alpha Radio FM 99.5
หาดใหญ่
Sangkaew Radio Sangkaew Radio
หนองคาย
Olleke Bolleke Radio Olleke Bolleke Radio
NBT Radio Thailand 93.5 FM NBT Radio Thailand 93.5 FM
กรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุ จส.1 กรุงเทพฯ AM 657 สถานีวิทยุ จส.1 กรุงเทพฯ AM 657
กรุงเทพมหานคร