สถานีวิทยุ ในประเภท Indie Rock

ชื่อ
คลื่น จังหวัด
Request Radio สถานีสตริง Request Radio สถานีสตริง
กรุงเทพมหานคร
Surf 102.5 FM Surf 102.5 FM
หัวหิน
GREAT 93 FM GREAT 93 FM
กรุงเทพมหานคร
Wow Radio Phrae เพลงสตริง Wow Radio Phrae เพลงสตริง
แพร่
Rock on Radio Rock on Radio
กรุงเทพมหานคร
Maejo Phrae Radio Maejo Phrae Radio
แพร่
Muingtest Radio Muingtest Radio
แพร่
เพื่อนเพลงสเตชั่น เพื่อนเพลงสเตชั่น
กรุงเทพมหานคร
โสรยามิวสิค โสรยามิวสิค
กรุงเทพมหานคร
BBK.FM BBK.FM
กรุงเทพมหานคร
MCOT Radio ชลบุรี MCOT Radio ชลบุรี
ชลบุรี
Hotwave Hotwave
กรุงเทพมหานคร
Radio Trip Phuket Radio Trip Phuket
ภูเก็ต
Cassette Cassette
กรุงเทพมหานคร
Eingdoi Radio สถานีเพลงสตริงใหม่ Eingdoi Radio สถานีเพลงสตริงใหม่
กรุงเทพมหานคร
Best Radio FM 89.0 Best Radio FM 89.0
ขอนแก่น
CH19 FM Radio CH19 FM Radio
กรุงเทพมหานคร