สถานีวิทยุ ในประเภท Modern Rock

ชื่อ
คลื่น จังหวัด
Rock on Radio Rock on Radio
กรุงเทพมหานคร
Hotwave Hotwave
กรุงเทพมหานคร
BBK.FM BBK.FM
กรุงเทพมหานคร