NBT Radio Thailand 819 AM - สถานีวิทยุไทยอยู่ภายใต้การบริหาร กรมประชาสัมพันธ์. ฟังรายการรัฐบาลออนไลน์และข่าวสารของประเทศไทย เพลงไทยดีๆ. เครือข่ายวิทยุฯเพื่อการถ่ายทอดเสียงเอเอ็ม 819 กิโลเฮ. คุณสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ฟรีและไม่ต้องลงทะเบียนโดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา. NBT Radio Thailand AM 819 ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คำขวัญ: "วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข"

ภาษา: ไทย.

รูปแบบรายการ: เพลงไทย | Thai song, สนทนา | Talk, ข่าว | News.

ประเภท: Lukthung.

วันที่ก่อตั้ง: 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473

เจ้าของสถานี: กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุน้องสาว Radio Thailand 819 AM


คลื่น

AM

  • กรุงเทพมหานคร 819

ข้อมูลติดต่อสถานีวิทยุ

ความคิดเห็น

  • การณ์
    ฉันชอบฟังและดู nbt ออนไลน์ 819