ข้อมูลสถานีวิทยุ

NUradio - สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่  FM 107.25 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. สามารถติดตามรับฟังรายการ ต่างๆ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุฯ

คำขวัญ: "วิทยุเพื่อการศึกษา สร้างปัญญาสู่มวลชน"

ภาษา: ไทย.

ประเภท: Lukthung, Talk, News.

วันที่ก่อตั้ง: 2534

เจ้าของสถานี: ม.นเรศวร

ตารางโปรแกรม

เวลาออกอากาศ
ชื่อ
07:00-07:30
ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
09:00-09:30
Radio Japan
07:30-08:00
ชวนคิดกับเรื่องในสังคม
08:00-08:30
ห้องเรียนฟ้ากว้าง
08:30-09:00
ข่าวจากกองกิจการนิสิต
09:30-10:00
Have Fun with Thai
10:00-10:30
เปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตก
10:30-11:00
สุดสัปดาห์กับ VOA
11:00-12:00
วรรณกรรมสองแคว
12:00-12:30
เปิดห้องงานวิจัย
12:30-13:00
สมาร์ตซิตี้
13:00-13:30
SCI.RADIO
13:30-14:00
เพลินเพลงเพื่อชีวิต
14:00-14:30
บัณฑิตวิทยาลัยมอนิเตอร์
14:30-15:00
บันทึกสถานการณ์
15:00-15:30
เกษตรในวิถีชุมชน
15:30-16:00
อบจ.พบประชาชน
16:00-17:30
Saturday Special
17:30-18:00
NU Tutor
18:00-18:30
วาไรตี้กับพี่รุจน์
18:30-19:00
รักไม่รู้โรย

ข้อมูลติดต่อสถานีวิทยุ

  • เว็บไซต์: https://nuradio.nu.ac.th.
  • ที่อยู่: 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย.
  • โทร: +66 55 961 124.
  • อีเมล์: nuradio10725@nu.ac.th.

ความคิดเห็น