ข้อมูลสถานีวิทยุ

NUradio - สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่  FM 107.25 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. สามารถติดตามรับฟังรายการ ต่างๆ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุฯ

คำขวัญ: "วิทยุเพื่อการศึกษา สร้างปัญญาสู่มวลชน"

ภาษา: ไทย.

ประเภท: Lukthung, Talk, News.

วันที่ก่อตั้ง: 2534

เจ้าของสถานี: ม.นเรศวร

ตารางโปรแกรม

เวลาออกอากาศ
ชื่อ
07:00-08:00
ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
08:00-08:30
โลกกว้างกับภาษาอังกฤษ
08:30-09:00
ข่าวจาก VOA
09:00-09:30
Radio Japan
09:30-10:00
สานสัมพันธ์ไทยจีน
10:00-12:00
สุขกาย สบายใจ
12:00-13:00
เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
14:00-16:00
กู๊ดอ๊าฟเตอร์นูน
16:00-18:00
มอนอ มอนิเตอร์
13:00-13:30
MOM & MOUTH
13:30-14:00
Glocal Digiradio
18:00-18:30
ร้อยแปดพันเก้า Variety for you
18:30-19:00
คลินิก ม.น.

ข้อมูลติดต่อสถานีวิทยุ

  • เว็บไซต์: https://nuradio.nu.ac.th.
  • ที่อยู่: 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย.
  • โทร: +66 55 961 124.
  • อีเมล์: nuradio10725@nu.ac.th.

ความคิดเห็น