ข้อมูลสถานีวิทยุ

NUradio - สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่  FM 107.25 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. สามารถติดตามรับฟังรายการ ต่างๆ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุฯ

คำขวัญ: "วิทยุเพื่อการศึกษา สร้างปัญญาสู่มวลชน"

ภาษา: ไทย.

ประเภท: Lukthung, Talk, News.

วันที่ก่อตั้ง: 2534

เจ้าของสถานี: ม.นเรศวร

ตารางโปรแกรม

เวลาออกอากาศ
ชื่อ
07:00-07:30
ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
09:00-09:30
Radio Japan
13:30-14:00
เพลินเพลงเพื่อชีวิต
07:30-08:00
ลูกทุ่ง มน.
08:00-08:30
SCI & TECH.
08:30-09:00
เปิดโลกการศึกษา
09:30-10:00
Dial-D RADIO
10:00-10:30
NUIC Inter Station
10:30-11:00
ภาษาอังกฤษกับ VOA THAI
11:00-12:00
ดุริยางค์ศิลป์นเรศวร
12:00-13:00
คลื่นซ่ากล้าเสลา
13:00-13:30
AAD Share
14:00-15:00
ลูกทุ่งวันอาทิตย์
15:00-16:00
ลูกกรุงวันอาทิตย์
16:00-17:30
Sunday Special
17:30-18:00
เคล็ดไม่ลับกับครัวคุณพิมพ์
18:00-19:00
ภูมิคุ้มกัน

ข้อมูลติดต่อสถานีวิทยุ

  • เว็บไซต์: https://nuradio.nu.ac.th
  • ที่อยู่: 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
  • โทร: +66 55 961 124
  • อีเมล์: nuradio10725@nu.ac.th

ความคิดเห็น